de

begroting

Onderstaand vindt u de financiële prognose voor 2019 en 2020:

FINANCIËLE PROGNOSE
2021
   
2022
 
Baten
Giften en opbrengsten acties € 15.000 € 15.000
Lasten
Kantoorkosten € 50 € 50
Giften Oeganda € 14.300 € 14.300
Bankkosten € 300 € 300
Accountantskosten € 350 € 350
€ 15.000 € 15.000
€ -15.000 € -15.000
Batig saldo € 0 € 0

"Voor slechts enkele euro's per dag kunnen we

250 kinderen voorzien van onderwijs en voeding."