het

beleidsplan

DOELSTELLING EN ACTUELE BELEID:

 

De doelstelling van de Stichting is het financieel ondersteunen van lokale projecten in Oeganda. Deze projecten worden zeer nauwkeurig onderzocht om te kijken om ze ook daadwerkelijk verandering zullen brengen in het leven van de allerarmsten.

 

 

Werkzaamheden van de Stichting:

 

De Stichting betaalt de kosten van de huur van (school) gebouwen, het loon van leraren, de kosten van aanschaf van studieboeken en indien mogelijk de kosten van maaltijden en kleding.

 

Wijze waarop de Stichting fondsen werft:

 

Om de maandelijkse kosten van 'Hope For Vulnerable Children Ministry' te kunnen betalen is de stichting afhankelijk van giften en legaten. Bedrijven kunnen het werk van de stichting steunen, maar ook particulieren zijn een belangrijke steunpilaar die met hun donaties of giften als partner het werk gaande kunnen houden. Als het gaat om marketing dan treedt de stichting vooral naar buiten via haar website en via Facebook.

Wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt:

 

De Stichting maakt ieder jaar vooraf een begroting van de inkomsten. Aan de hand van de begrote inkomsten worden de mogelijke uitgaven begroot. Deze begroting is een taakstelling voor de voorzitter samen met de penningmeester. Na afloop van het jaar dienen die voorzitter en de penningmeester financiële verantwoording af te leggen aan de overige bestuursleden.

"Voor slechts enkele euro's per dag kunnen we

250 kinderen voorzien van onderwijs en voeding."