het

beleidsplan

DOELSTELLING EN ACTUELE BELEID:

De doelstelling van de Stichting is het financieel ondersteunen van lokale projecten in Oeganda. Deze projecten worden zeer nauwkeurig onderzocht om te kijken om ze ook daadwerkelijk verandering zullen brengen in het leven van de allerarmsten.

 

 

Werkzaamheden van de Stichting:

De Stichting betaalt de kosten van de huur van (school) gebouwen, het loon van leraren, de kosten van aanschaf van studieboeken en indien mogelijk de kosten van maaltijden en kleding.

 

Wijze waarop de Stichting fondsen werft:

Om de maandelijkse kosten van 'Hope For Vulnerable Children Ministry' te kunnen betalen is de stichting afhankelijk van giften en legaten. Bedrijven kunnen het werk van de stichting steunen, maar ook particulieren zijn een belangrijke steunpilaar die met hun donaties of giften als partner het werk gaande kunnen houden. Als het gaat om marketing dan treedt de stichting vooral naar buiten via haar website en via Facebook.


ANBI algemeen St Hoop voor Oeganda:

Download hier

Wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt:

 

De voorzitter en penningmeester maken ieder jaar vooraf een begroting van de inkomsten en mogelijke uitgaven. Na afloop van het jaar leggen zij financiële verantwoording af aan de overige bestuursleden. De bestuursleden krijgen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst en betaalt dus geen salarissen.

"Voor slechts enkele euro's per dag kunnen we

250 kinderen voorzien van onderwijs en voeding."