DE

STICHTING

In Kasese zijn veel kinderen die geen thuis hebben. Ze hebben hun ouders of een ouder verloren en wonen vaak bij familie of buren in huis, in tuinen of op straat. In alle gevallen is er geen of te weinig geld voor de basisbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en kleding.

 

'Hope For Vulnerable Children Ministry' wil deze kinderen graag weer een toekomst geven door te zorgen voor goed onderwijs en een veilige omgeving om te wonen.

 

Kasese is een stad met ongeveer 100.000 inwoners. Rich en Monica Friday geloven dat God hen de opdracht heeft gegeven om om te kijken naar wezen. Zij doen dan ook alles wat in hun macht ligt om deze kinderen te helpen. Ze hebben bewust gekozen om te beginnen met een school. Op deze manier kunnen zij kinderen helpen door ze een vak te leren, waardoor ze kans hebben op een baan en een betere toekomst.

 

Daarnaast hopen ze in de toekomst een weeshuis te kunnen starten voor deze kinderen. Een aantal kinderen komt niet dagelijks op school omdat ze honger hebben en op zoek gaan naar eten.

 

Nederlanders behoren bij de 3% van de rijkste mensen ter wereld. En dat is een groot voorrecht.

 

 

 

 

Tegelijk geeft het ons, geloof ik, ook een zekere verantwoordelijkheid. Wereldwijd zijn er veel mensen die nog niet toegang hebben tot de eerste levensbehoeften. Zo ook een groot aantal kinderen in Kasese, Oeganda.

 

Maar gelukkig kunnen wij hier iets aan doen.

 

Een groot voordeel is dat wij met onze euro in verhouding veel kunnen doen. Voor slechts enkele euro's per dag kunnen we 250 kinderen voorzien van onderwijs en voeding.

"Voor slechts enkele euro's per dag kunnen we

250 kinderen voorzien van onderwijs en voeding."