het

doel

EERSTE PRIORITEIT:

 

 

Onderwijs aanbieden aan wezen en kinderen die uit huis

zijn gezet door hun ouder(s).

Kleding voor kinderen die lompen dragen en daardoor niet

naar school durven.

Een maaltijd voor kinderen die op school komen.

Kinderen laten ervaren door woord en daad dat ze geliefd

zijn, dat ze er mogen zijn.

Gezondheidszorg voor kinderen.

 

 

Daarnaast willen we:

 

Onderdak bieden aan kinderen die nu op straat wonen.

Informatie geven aan kinderen over gezondheid en AIDS.

Opleiding van het personeel/leraren.

 

 

Bovenstaande zal eerst plaats vinden in Kasese, een stad van ongeveer 100.000 inwoners in Oeganda.

UITDAGINGEN:

 

 

Op dit moment is de grootste uitdaging de kinderen een maaltijd per dag te verstrekken. De school wordt geconfronteerd met de hoge inflatie en slechte economie in Oeganda. Ook het op tijd uitbetalen van lonen en het betalen van de huur is vaak een probleem. Daarnaast ontbreekt het veel kinderen aan kleding en beddengoed.

 

De kinderen die de school school bezoeken zijn kinderen die vaak alleen zijn gelaten door hun ouders omdat zij niet langer konden voorzien in de basisbehoeften van de kinderen.

 

Andere kinderen zijn weeskinderen omdat bijvoorbeeld de moeder overleed en de vader ging trouwen met een andere vrouw. Vaak worden deze kinderen bloot gesteld aan achterstelling en mishandeling en komen uiteindelijk op straat terecht. Soms moeten deze kinderen in deze situatie ook nog eens zorg dragen voor jongere broertjes of zusjes.

 

Het land Oeganda doet niks voor deze kinderen. Alle hulp is afkomstig van mensen die compassie hebben met deze groep kinderen en ook daadwerkelijk iets gaan doen.

Alle hulp is afkomstig van mensen die

compassie hebben met deze groep kinderen en

ook daadwerkelijk iets gaan doen.